ČIP | 05 - 06 | 2012 |  

Politički urbanizam

Do propadanja institucija koje su se nekoć bavile prostornim planiranjem došlo je relativno naglo. Nakon opsadâ i granatiranja gradova uslijedila je danas već zloglasna “tranzicija” i nezaustavljiva razgradnja gradogradbenog sustava. Urbanističke zavode zamijenila je sprega kapitala i politike. Ovaj broj ČiP-a ukazuje na neke elemente mehanizma recentne grado(raz)gradnje.

Otkrivanje grada

Valencia, u centru španjolske keramičke industrije
Singapur: foto - putopisImpressum

 

SPONZOR