ČIP | 05 - 06 | 2012 | Natječaji  

Uz natječaj za kompleks Radeljević Libertas u Dubrovniku

Hrvoje Hrabak

Prostor dubrovačkog Gruža već je dugim desetljećima jedan od prostora najradikalnije urbane transformacije u Hrvatskoj. Ovaj prostor posjeduje sve one generičke i tipične osobine izvorne mediteranske sredine, inicijalno uravnoteženog malog mjerila, koja se u godinama industrijalizacije i kasnijeg turističkog razvoja našla na poziciji u kojoj je osnovna prostorna logika i dostupnost diktirala smještaj sadržaja infrastrukture - pretežito prometne i industrijske.

Većina mjesta u hrvatskom obalnom prostoru koja su odigrala i značajnu gospodarsku ulogu posjeduje upravo ovakve prostore u kojima se prožimaju stara ladanjska arhitektura, kompleksi industrije vezane uz poljoprivredu i ribarstvo te na njih naslonjeni poslovni i prometni terminali iz perioda turističke ekspanzije sedamdesetih i osamdesetih godina. Najčešće je u ovakvim prostorima situacija vrlo karakteristična: ostaci kvalitetne ladanjske arhitekture izgubljeno plutaju a industrijsko nasljeđe, bilo ono tradicionalno ili čak moderno, kao primjerice pogoni Dalmacijavina u Starom Gradu na Hvaru, polako izlazi iz eksploatacije i propada, dok prigrađeni prometni i poslovni terminali funkcioniraju, uglavnom u situacijama vrlo jadnog urbanog standarda i nikakvog održavanja.

Rijetki su primjeri (poput Rovinja) u kojima je ekonomska moć koincidirala s urbanom sviješću pa su ovakvi prostori već praktički potpuno kvalitetno asimilirani u nove tokove i sliku grada. Gruž je, pak, ekstremni primjer u kojem se urbana transformacija odvija potpuno izvan urbanističke kontrole, u uvjetima krajnjeg infrastrukturnog pritiska (cruiseri), potpune prostorne zasićenosti i divljeg tržišta nekretnina. Izrazita je šteta što čak niti kvalitetna konstatacija ovog stanja te prijedlog integralnog rješenja šireg prostora urbanističkim natječajem iz 2005. nisu zaživjeli, a, promatrajući sve trendove lokalnog dubrovačkog i globalnog hrvatskog prostornog razvoja, cjelovito je promišljanje Gruža očito nedosanjan san i za dugo nadolazeće vrijeme. Sasvim je jasno da je izdvajanje prostora kompleksa Radeljević Libertas iz plana šireg prostora u zaseban UPU sasvim na tragu ovih negativnih trendova, baš kao što su i urbanistički parametri ovog plana nagazili debelo preko linije osnovne prostorne pristojnosti, no, moram naglasiti, uz blagoslov i podršku svih lokalnih i nacionalnih sustava.

Sasvim neovisno o ovome, dvije su činjenice za Gruž sasvim razvidne:
- to je prostor u kojem je promjena mjerila, urbanistički promatrano, primjeren razvoj, naravno uz jasne konzervatorske principe i (bar) pristojnu arhitekturu
- poslovna logika (developerska, gradska, prometna...) u ovom prostoru već realizira značajne zahvate, a taj će se trend svakako pojačavati, bez tolerancije za odgodama radi urbanističkih procedura

Utoliko treba svakako pohvaliti i podržati provedeni natječaj za zonu Radeljević Libertas, jer vrlo referentan ocjenjivački sud, primjeren odaziv natjecatelja i dosljedno provedena procedura jamče najkvalitetniji arhitektonski i urbanistički tretman ovom kompleksu u, nažalost i očito, fragmentarnom razvoju prostora Gruža. Realizacija ovog, realno predimenzioniranog, prostornog sklopa na visokoj projektantskoj razini svakako bi podigla ukupni urbani standard ovog gradskog predjela, a za što prvonagrađeno rješenje ekipe arhitekta Ante Kuzmanića svakako pruža kvalitetnu osnovu, baš kao što i provedeni natječajni postupak pruža ispravan model za stručnu participaciju u ovako zahtjevnim zadacima.


 

 

vezani sadržaj

SPONZOR