ČIP | 09 - 12 | 2012 |  

Povratak arhitektonskim počelima

Tema sljedećeg Bijenala bit će arhitektonske Osnove, odnosno Počela (engl. Fundamentals), onako kako ih vidi Rem Koolhaas. U ovom broju ČiP-a želja je sagledati ovaj raspis iz više uglova, otvoriti put nekim drukčijim tumačenjima i alternativnim čitanjima, uključenjem različitih arhitekata i autora te pogledom na nove i stare teme na koje se Koolhaasov tekst referira.

Tema broja

Fundamenti ili fundamentalizam
Povratak arhitektonskim počelima
Prostorna politika po mjeri kapitala
Ispravimo se

Aktualnosti

Dan kada su arhitekti prestali čitati novine
Biti (online) ili (uopće) ne biti
ČiP: između arhitekture i stvarnosti

Razgovori

Osmijeh je najbolji materijal kojim se grade kuće

Otkrivanje grada

Hong Kong: foto - putopis
Nismo El Dorado ali imamo svoje konkvistadore

Dnevnik čitanja

Glotzt nicht so Romantisch!

Esej

(Pre)živjeti u izgubljenim gradovima
Emilijeva staklena koža

 

SPONZOR