ČIP | 09 - 12 | 2012 |  

Povratak arhitektonskim počelima

Tema sljedećeg Bijenala bit će arhitektonske Osnove, odnosno Počela (engl. Fundamentals), onako kako ih vidi Rem Koolhaas. U ovom broju ČiP-a želja je sagledati ovaj raspis iz više uglova, otvoriti put nekim drukčijim tumačenjima i alternativnim čitanjima, uključenjem različitih arhitekata i autora te pogledom na nove i stare teme na koje se Koolhaasov tekst referira.

Dnevnik čitanja

Glotzt nicht so Romantisch!

 

SPONZOR