Luciano Basauri

Arhitekt iz Santiaga de Chile. Nakon studija arhitekture na Universidad Central de Chile, gdje je radio kao asistent do svog dolaska u Evropu, završava poslijediplomski studij na Berlage Institute u Nizozemskoj. Radio je kao kontrolor projekata za hotelsko poduzeće Plava Laguna iz Poreča i kao projektant s nekoliko arhitektonskih praksi u Zagrebu, Amsterdamu i Santiagu. S Dafne Berc 2007. suosniva Analog, arhitektonsku organizaciju za projektiranje i istraživanje.

 

vezani sadržaj

SPONZOR