O ČIP-u

Čovjek i prostor strukovni je časopis Udruženja hrvatskih arhitekata koji od 1954. godine kontinuirano prati teme s područja arhitekture, urbanizma, kulture stanovanja, estetike prostora, kulturne baštine i njene zaštite, te dizajna, likovne i primijenjene umjetnosti u Hrvatskoj i svijetu.

Do danas se izmijenilo 16 uredništava, a izašlo je 687 brojeva.

Glavni i odgovorni urednici ČIP-a:

 1. Zvonimir MAROHNIĆ 1954. – 1958.
 2. Vjenceslav RICHTER 1958. – 1962.
 3. Miroslav BEGOVIĆ 1962. – 1976.
 4. Davor SALOPEK 1977. – 1980.
 5. Tomislav PREMERL 1981. – 1982.
 6. Branko SILAĐIN 1983. – 1987.
 7. Tomislav PREMERL 1987. – 1990.
 8. Nikola POLAK 1991.
 9. Aleksander LASLO 1992. – 1995.
 10. Andrija RUSAN 1995. – 1997.
 11. Vinko PENEZIĆ 1997. – 1999.
 12. Saša BEGOVIĆ 2000. – 2002.
 13. Zdravko KRASIĆ 2002. – 2005.
 14. Krunoslav IVANIŠIN 2006.
 15. Patricia KIŠ 2007. – 2009.
 16. Dinka PAVELIĆ 2010. – 2012.
 17. Dominko BLAŽEVIĆ 2012.

Uredništva ČIP-a:

ČIP br. 1, 15. 2. 1954.
Glavni i odgovorni urednik: Zvonimir Marohnić
Redakcijski odbor: Vojtjeh Delfin, Boro Pavlović, Mila Poletti, Vladimir Ugrenović, Žarko Vincek
Tehnički urednik: Ivan Raos

ČIP 1954. - 1958.
Glavni i odgovorni urednik: Zvonimir Marohnić
Redakcijski odbor: Boro Pavlović, Mila Poletti, Vladimir Ugrenović (do br. 50), Žarko Vincek, Branko Petrović (od br. 51), Ivan Tepeš (od br. 59), Andrija Mutnjaković (br. 51)
Tehnički urednik: Ivan Raos, Ivan Tepeš (br. 51 - 57)

ČIP 1958. - 1962.
Glavni i odgovorni urednik: Vjenceslav Richter
Redakcijski odbor: Vjenceslav Richter, Klaudije Mirković, Boro Pavlović (do br. 100), Ivan Raos, Milka Babović (od br. 100)
Redakcijski kolegij (od br. 102): Većeslav Radauš, Srđa Šeferov, Vladimir Šilhard, Ivan Tepeš

ČIP 1962. - 1976.
Glavni i odgovorni urednik: Miroslav Begović
Članovi uredništva (mijenjali su se tijekom godina): Srebrenka Gvozdanović-Sekulić, Ante Marinović-Uzelac, Duško Rakić, Srđa Šeferov, Darko Venturini, Milan Prelog, Fedor Kritovac, Grozdan Knežević, Goroslav Keller, Branko Kincl, Ante Vulin
Tehnički urednici: Darko Venturini (do br. 172)
Mira Novaković, redaktor (od br. 172)

ČIP 1977. - 1980. (br. 286 - 334)
Glavni i odgovorni urednik: Davor Salopek
Članovi uredništva: Srebrenka Sekulić-Gvozdanović, Tomislav Premerl, Goroslav Keller (do br. 298), Ante Marinović-Uzelac (do br. 298), Ante Vulin, Fedor Kritovac (od br. 298), Ljerka Mifka (od br. 298), Antoaneta Pasinović (od br. 298)
Članovi šireg uredništva (od br. 300): Boško Budisavljević, Ivo Maroević, Boris Morsan, Darko Venturini
Dizajn (od br. 301): Ante Vulin
Redaktor i tehnički urednik: Mira Novaković, Franjo Marinković (od br. 306)

ČIP 1981. - 1982. (br. 334 - 357)
Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Premerl
Članovi uredništva: Mladen Ivanko, Davor Lončarić, Ljerka Mifka, Nikola Polak (zamjenik glavnog urednika)
Desk: Franjo Marinković (do br. 348-9)
Grafički i tehnički urednik: Zlatko Rebernjak

ČIP 1983. - 1987. (br. 358 - 407)
Glavni i odgovorni urednik: Branko Silađin
Članovi uredništva: Bernardo Bernardi (do br. 395), Zlatko Hanžek, Ivo Maroević (do br. 381), Tomislav Odak, Đivo Dražić (od br. 372), Dražen Juračić (od br. 382-5), Krešimir Rogina (od br. 382), Andrija Rusan (od br. 382)
Tehnički urednici: Zlatko Rebernjak (do br. 395) Miljenko Bernfest (od br. 396)

ČIP 1987. - 1990. (br. 408 - 453)
Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Premerl
Članovi uredništva: Ljiljana Domić (do br. 448-9), Jesenko Horvat, Zlatko Jurić (od br. 409), Fedor Kritovac, Ljubomir Miščević, Krešimir Rogina, Andrija Rusan (do br. 448-9)
Redaktor i tajnik: Ana Buljan
Grafički i tehnički urednik: Miljenko Bernfest
Grafičko oblikovanje od br. 5/89: Ranko Novak, Studio Znak

ČIP 1991. (br. 454 - 457)
Glavni i odgovorni urednik: Nikola Polak
Urednici: Rene Bakalović (mediji), Nenad Fabijanić (interijer, dizajn), Snješka Knežević (baština), Aleksander Laslo (povijest arhitekture), Zvonko Maković (slikarstvo, kiparstvo), Neven Šegvić (teorija, kritika)
Redaktor i tajnik: Ana Buljan
Koncept oblikovanja: Boris Ljubičić, Studio International
Tehnički urednik: Zlatko Rebernjak
Posebno izdanje ČIP-a i Arhitekture 1991. - 1992. (br. 1 i 2/91; 1, 2 i 3/92)
Urednici: Nenad Fabijanić, Snješka Knežević, Aleksander Laslo, Zvonko Maković, Tomislav Odak, Nikola Polak (br. 1/91), Branko Silađin, Neven Šegvić
Redaktor i tajnik: Ana Buljan
Dizajn: Boris Ljubičić, Studio International (br. 2/91)
Prijelom: Nenad Pejušković (br. 2 i 3/92)

ČIP 1992. - 1995. (br. 458 - 491)
Glavni i odgovorni urednik: Aleksander Laslo
Urednički odbor: Đivo Dražić, Nenad Fabijanić (do br. 460 - 3), Snješka Knežević, Zvonko Maković (do br. 460-3), Neven Šegvić (br. 458-9), Edvin Šmit (do br. 460-3), Vladimir Mattioni (od br. 464), Feđa Vukić (od 464)
Redaktor i tajnik: Ana Buljan
Koncept oblikovanja: Boris Ljubičić, Studio International

ČIP 1995. - 1997. (br. 492 - 515)
Glavni i odgovorni urednik: Andrija Rusan
Urednički odbor: Sanja Filep, Zvonko Maković, Emil Špirić, Krešimir Rogina
Redaktor i tajnik: Adrijana Vukša (do br. 492-9), Nela Gubić
Dizajn: Designsystem, Boris Malešević, Igor Masnjak

ČIP 1997. - 1999. (br. 516 - 547)
Glavni i odgovorni urednik: Vinko Penezić
Urednički odbor: Radovan Delalle (do br. 520-1), Krešimir Galović, Zvonko Maković, Ivan Mucko, Krešimir Rogina, Emil Špirić (do br. 530-1), Toni Bešlić (od br. 536-7)
Redaktor i tajnik: Nela Gubić
Tehnički urednik i grafičko oblikovanje: Siniša Pintar

ČIP 2000. - 2001. (br. 548 - 571)
Glavni i odgovorni urednik: Saša Begović
Urednički odbor: Davor Katušić, zamjenik glavnog urednika, Silvije Novak, izvršni urednik, Alan Kostrenčić, Dinka Pavelić
Redaktor i tajnik: Nela Gubić (do br. 558 - 559), Maja Trinajstić
Dizajn: Cavarpayer

ČIP 2002. - 2005. (br. 572 - 619)
Glavni i odgovorni urednik: Zdravko Krasić
Urednički odbor: Maroje Mrduljaš, izvršni urednik (br. 596 - 611), Silva Kalčić, izvršni urednik (br. 612 – 619), Hrvoje Bakran, Sven Jonke (do br. 596 - 597), Sandra Križić Roban, Iva Letilović (od br. 596 - 597), Dina Ožić Bašić (do br. 596 - 597), Dražen Plevko
Redaktor i tajnik: Maja Trinajstić (do br. 600 - 601), tajnik: Nela Gubić (br. 602 - 611)
Dizajn: Lovorka Decker, Ivna Hraste, Ivana Momčilović (do br. 596 - 597), Jelenko Hercog, Numen (od br. 598 - 599)

ČIP 2006. (br. 620 - 631)
Glavni i odgovorni urednik: Krunoslav Ivanišin
Urednički odbor: Silva Kalčić, izvršni urednik; Sanja Jerković, Alan Kostrenčić, Ivana Liović, Dinka Pavelić, Lovorka Prpić, Roman Šilje
Tajnik: Silva Kalčić
Dizajn: Jelenko Hercog, Numen

ČIP 2007. - 2009. (br. 632 - 667)
Glavna i odgovorna urednica: Patricia Kiš
Stručni urednik: Saša Randić
Članovi uredništva: Dubravko Bačić, Vjera Bakić, Sanja Jerković, Renata Margaretić Urlić, Ivan Rupnik, Jugo Jakovčić, Jelena Zanchi, Dina Ožić Bašić
Tajnik: Anita Srdarev
Dizajn: Ivan Kraljević (do broja 654-655); Reinhard Steger, Proxi

ČIP 2010. - 2012. (br. 668 - 691)
Glavna i odgovorna urednica: Dinka Pavelić
Članovi uredništva: Dominko Blažević, Dafne Berc, Jana Dabac, Darko Latin, Damir Mioč, Ira Payer
Redaktor: Marko Golub
Dizajn: Ira Payer, Maša Poljanec i Andro Giunio

SPONZOR